• +90 258 267 20 50
  • info@urhanboya.com
  1. Kurumsal
  2. Vizyon & Misyon

Vizyon

• Kısa vadede müşterilerimize ve ticari partnerlerimize hali hazırda sunmakta olduğumuz kaliteli, hızlı ve güvenilir üretim hizmetimizin ve rekabet etmekte olduğumuz pazardaki yüksek ticari itibarımızın sonuna kadar korunması yönündeki irademizi daha da güçlendirmek,

• Orta vadede yatırımlarımızı ve işleyişimizi, rekabet etmekte olduğumuz faaliyet konularımız dâhilinde bölgemizin istisnasız en iyi, en donanımlı ve en rekabetçi firması olma yönünde planlamak,

• Uzun vadede faaliyet konularımızı, pazarda ucuz iş gücü avantajıyla rekabet edilebilen üretim şeklinden, katma değeri çok daha fazla, yüksek oranda bilgi ve teknolojiye ihtiyaç duyulan üretim şekline dönüştürmek.

Misyon

• Sağladığımız istihdam ve ödediğimiz vergilerle bölgemizdeki ve ülke genelindeki sosyal düzene ve ekonomik hayata verdiğimiz katkının sorumluluğunu sonuna kadar taşımak,

• Ülkemizin ticari ve ekonomik riskini birinci derecede omuzlayan Türk sanayisinin bir parçası olarak; aldığımız ticari kararların sadece firmamızı değil, ülke menfaatini de etkilediğinin her zaman bilincinde olmak,

• Bünyemizde yetiştirmekte olduğumuz ve yetiştireceğimiz genç işçi, tekniker, mühendis ve idari personel gibi kalifiye insan gücünün ülkemizin kalkınmasına sağlayacağı katkının ne kadar büyük olduğunu hiçbir zaman unutmamak.

Güzelköy Mahallesi
289 Sokak No: 1
Pamukkale - Denizli / Türkiye